تلفن همراه
8618605192057

محصولات ما

حقایق واقعی

ما برخی از حقایق فوق العاده در اینجا

  • این کارخانه یک منبع تولید کننده تجهیزات اصلی است، و آن را نیز در سفارشی لامپ مقرون به صرفه برای مشتریان متمرکز است.

  • ما به شدت کنترل مواد خام به اطمینان حاصل شود که هر محصول به پایان رسید رضایت بخش به ما است.

  • این کارگاه تولید در حال حاضر دارای شش قالب گیری تزریق ماشین با یک محیط تمیز و تجهیزات پیشرفته.

کارگاه