ទូរស័ព្ទចល័ត
8618605192057

ផលិតផល​របស់​ពួក​យើង

ហេតុការណ៍ពិត

យើងមានហេតុការណ៍ទំនើបមួយចំនួននៅទីនេះ

  • រោងចក្រនេះគឺជាការផ្គត់ផ្គង់ផលិតសម្ភារមួយដើមហើយវាបានផ្តោតលើការប្ដូរចង្កៀងចំណាយមានប្រសិទ្ធិភាពសម្រាប់អតិថិជន។

  • ការត្រួតពិនិត្យយ៉ាងតឹងរឹងយើងបានវត្ថុធាតុដើមដើម្បីធានាថារាល់ផលិតផលបានបញ្ចប់ជាទីពេញចិត្តដល់យើង។

  • សិក្ខាសាលាផលិតកម្មឥឡូវនេះមានម៉ាស៊ីនចាក់ molding ចំនួនប្រាំមួយដោយមានបរិស្ថានល្អស្អាតនិងឧបករណ៍កម្រិតខ្ពស់។

សិក្ខាសាលា