ګرځنده ټېلیفون
8618605192057

زموږ توليدات

دریښتینو حقایق

موږ دلته د ځينو سوپر حقایق لري

  • دغه فابریکه ده یو اصلي تجهیزاتو جوړونکي عرضه، او هم دا د پیرودونکو لپاره د لګښت اغیزمن څراغونه customizing تمرکز کوي.

  • موږ د خامو موادو په کلکه کنټرول کړم تر څو باوري کړي چې هر بشپړ محصول دی موږ ته د قناعت وړ.

  • د تولید ورکشاپ اوس د يو پاک چاپيريال او د پرمختللو وسايلو د شپږو زرق اچوو ماشينونه لري.

ورکشاپ