โทรศัพท์มือถือ
8618605192057

ผลิตภัณฑ์ของเรา

ความจริง

เรามีข้อเท็จจริงบางสุดที่นี่

  • โรงงานเป็นผู้จัดจำหน่ายผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิมและยังมุ่งเน้นไปที่การปรับแต่งโคมไฟที่มีประสิทธิภาพสำหรับลูกค้า

  • เราเคร่งครัดการควบคุมวัตถุดิบเพื่อให้แน่ใจว่าทุกผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นที่น่าพอใจให้กับเรา

  • การประชุมเชิงปฏิบัติการการผลิตในขณะนี้มีหกฉีดขึ้นรูปเครื่องที่มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและอุปกรณ์ที่ทันสมัย

โรงงาน