Điện thoại di động
8618605192057

Sản phẩm của chúng tôi

Sự thật

Chúng tôi có một số siêu thực tế đây

  • Nhà máy là một nhà cung cấp OEM, và nó cũng tập trung vào việc tùy biến đèn tiết kiệm chi phí cho khách hàng.

  • Chúng tôi kiểm soát chặt chẽ các nguyên liệu để đảm bảo rằng tất cả các sản phẩm hoàn chỉnh là thỏa đáng cho chúng tôi.

  • Các xưởng sản xuất hiện nay có sáu máy phun khuôn với một môi trường sạch và thiết bị tiên tiến.

Xưởng